گارانتی ماینر

انجام امور گارانتی ماینر برای اولین بار توسط شرکت نورآوا در ایران، محصولات به مدت ۶ ماه در قبال هرگونه خرابی ناشی از ساخت، تحت گارانتی می باشد. هرگونه ضربه، تماس با مایعات و رطوبت و سرویس در مراکز متفرقه محصول را از گارانتی خارج می نماید.

جهت بررسی درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

لازم به ذکر است گارانتی ماینر، برای کلیه محصولات s9,s9i,s9j,z9mini,t9 انجام خواهد شد.

* گارانتی ماینر سایر شرکت ها پذیرفته می شوند