استخدام

نورآوا در نظر دارد جهت تکمیل نیروی بازاریابی و فروش از تعدادی نیروی فعال و با انگیزه ( خانوم و آقا ) استخدام به عمل آورد.

شما می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات خود را ارسال نموده و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.